Psychoterapia  systemowa 

porusza się na linii czasu, obejmując uwagą zarówno przyszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ma za zadanie uświadomić klientowi jego zasoby i nauczyć go ich używać. Źródeł upatruje się w dziedzinach życia w których klient dobrze sobie radzi i osiąga sukcesy. Z uwagi, że w nurcie tym proces terapeutyczny nakierowany jest na zmianę, nadrzędnym celem terapii jest ukazanie klientowi jego siły, zasobów, nowych obszarów rozwiązań i własnego (Klienta) wpływu na nie.

Terapia ta uwzględnia procesy i przemiany zachodzące w systemach społecznych, głównie tych najistotniejszych dla Klienta, czyli systemów rodzinnych.

Psychoterapia systemowa z powodzeniem stosowana jest w terapii zarówno rodzin, jak i terapii par, terapii indywidualnej i grupowej. Z założenia jest terapią krótkoterminową. Przy uwzględnieniu specyfiki problemu może trwać od kilku spotkań, do około półtora roku.

 

 

 

 Socjoterapia

wyróżnia się nastawieniem na zachowania społeczne. W procesie terapii ważną rolę odgrywają cele związane z eliminowaniem zachowań społecznie niepożądanych i kształtowaniem zdrowych, satysfakcjonujących relacji Klienta z różnymi grupami społecznymi, w których Klient funkcjonuje.

Socjoterapia czyli terapia społeczna może być stosowana jest w postępowaniu terapeutycznym wobec jednostki lub wobec grupy.

Dedykowana jest osobom z rodzin dysfunkcyjnych, z objawami niedostosowania społecznego, z kłopotliwymi zachowaniami.

 
 

 

Terapia pedagogiczna 

to szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

  • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej

  • Przyjaciele Zippiego

  • Lubię siebie

  • Strażnicy uśmiechu

  • Główka pracuje